Гаранционни условия

1. Гаранцията важи само при условие, че монтажът е извършен от оторизирана монтажно-сервизна фирма, която поема и гаранционното обслужване.

2. Гаранцията е валидна само срещу предоставяне на гаранционна карта от клиента. Внимание: Повредена, неправилно или непълно попълнена гаранционна карта е невалидна! На загубена или увредена гаранционна карта дубликат не се издава.

3. Гаранционното обслужване е безплатно за неизправностите, вследствие на фабричен дефект.

4. Провеждането на годишната профилактика, която не е предмет на безплатно гаранционно обслужване, се налага поради евентуалното запушване, както на вътрешния така и на външния топлообменник от прах и мръсотия което в последствие би довело до неправилна работа или дефект на климатичната система и би било основание за отказ от гаранционно обслужване. При годишната профилактика се извършва пълно обслужване и замерване параметрите на климатика при нормална работа и при отклонение те се коригират. При липса на такъв преглед в края на всяка година от датата на закупуване на климатика не може да се установи при какви условия е работил климатикът, което би било основание за отказ от гаранционно обслужване при повреда. Годишната профилактика не е предмет на безплатното гаранционно обслужване и се заплаща от клиента по утвърдена тарифа, както и транспортните разходи. Профилактиката се заявява от клиента до 5 /пет/ дни преди изтичане на годината на посочените телефони.

5. Гаранцията се отнася за повреди, възникнали в процеса на правилната експлоатация /съгласно Инструкцията за употреба на съответния модел/ през гаранционния период. Всички такива повреди се отстраняват безплатно.

6. Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 (два) месеца след датата на продажбата.

 Безплатен гаранционен сервиз се отказва в следните случаи:

подправени, непълно или неточно попълнени данни в гаранционната карта на оборудването;

не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в упътването на продукта;

Когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица;

при сътресения, удари и претоварвания вследствие на небрежно отношение или при транспорт;

Когато повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от Застрахователната компания на клиента;

При изрично изразено желание от страна на клиента да закупи и му бъде монтиран климатизатор с по-малка от необходимата мощност, препоръчана му от съответните специалисти. В този случай фирмата е в правото си да заличи логото си и/или марката на климатика, за да не се компрометира. Гаранционна карта не се издава.

На гаранция не подлежат:

дистанционното управление.

пластмасовите части,въздушни фирлтри,антибактериални филтри.

почистването на инсталацията, филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен маркуч.

Внимание: Преди да се отнесете към сервизната организация проверете в Инструкцията дали не е описан Вашия проблем.
  Клиентът е длъжен да осигури свободен достъп на сервизните специалисти до климатизатора в рамките на работното време.
  Когато при диагностика, включително и на гаранционен климатизатор се установи, че същия е изправен и техническите му параметри са в нормите,  зададени от производителя, клиентът е длъжен да заплати направените разходи от сервизните специалисти по утвърден ценоразпис.

Осъществяване на гаранцията:

Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по се заплаща от клиента;

Срокът за извършване на ремонт варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималният срок е 30 /тридесет/ дни.

Повредата на климатизатора в рамките на гаранционния срок не е основание за подмяна с нов. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяната на определена стока с нова.

Вносителят, продавачът и монтажно-сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза, както и да осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустим максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова;

Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба (чл. 120 от ЗЗП).

Нов онлайн магазин за климатици!!!

Пазарувай тук: www.dimeks-clima.bg

За нас

Димекс клима е фирма с изградени магазини в гр. Пазарджик, гр. Велинград и гр. Казанлък за продажба, монтаж и сервиз на инверторни и хиперинверторни климатици сплит, мултисплит, подови, касетъчни, колонни, канални климатици и термопомпи от марките Daikin, Fuji Electric, Mitsubishi Heavy, Fujitsu-General, Midea, Gree, Toshiba, LG, Panasonic, Chigo и други марки японски климатици. При нас ще намерете най-новите и евтини климатици и въздухопречистватели на ниски цени с безплатен монтаж и до 5 години гаранция. Предлагаме монтаж и сервиз на климатици в област София, област Пловдив, област Пазарджик, област Стара Загора, община Банско, община Разлог и други населени места в България.

© 2015 - 2021 Всички права запазени
Димекс клима Пазарджик, Велинград, Пловдив, Казанлък